Privaatsuspoliitika

1. Üldine

Fitodesign.ee austab Teie privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Fitodesign.ee kogub, kasutab, avalikustab ja kaitseb Teie isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune info, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

2. Isikuandmete kogumine

Fitodesign.ee kogub isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Teenuste osutamine ja haldamine;
  • Kasutajakogemuse parandamine;
  • Turundustegevused, sealhulgas otseturundus ja reklaam;
  • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Andmete kogumise viisid võivad hõlmata, kuid ei piirdu ainult, andmete saamist otse kasutajalt registreerumisel, veebisaidi kasutamisel või kolmandate osapoolte kaudu.

3. Isikuandmete kasutamine

Teie isikuandmeid kasutatakse ainult eespool nimetatud eesmärkidel. Fitodesign.ee rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise ja tahtmatu kaotuse eest.

4. Isikuandmete jagamine

Fitodesign.ee ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kõik kolmandad osapooled, kes on seotud Teie isikuandmete töötlemisega, on kohustatud järgima Fitodesign.ee privaatsusnõudeid.

5. Teie õigused

Teil on õigus:

  • Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • Nõuda isikuandmete parandamist;
  • Nõuda isikuandmete kustutamist;
  • Vastustada isikuandmete töötlemisele;
  • Taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • Esitada kaebus järelevalveasutusele.

6. Küpsised ja jälgimistehnoloogiad

Fitodesign.ee kasutab küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, et parandada Teie kasutajakogemust ja koguda teavet veebisaidi kasutamise kohta. Küpsiste kasutamise kohta saate lisateavet meie küpsisepoliitikast.

7. Privaatsuspoliitika muudatused

Fitodesign.ee jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Kõik muudatused tehakse teatavaks veebisaidil.

8. Kontakt

Kui Teil on küsimusi seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga või Teie isikuandmete töötlemisega, võtke palun ühendust info@fitodesign.ee.

Saada päring

Kontakt